Privacybeleid:

NP media kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NP Media, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NP Media verstrekt. NP Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom NP Media gegevens nodig heeft:

NP Media verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NP Media uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang NP Media gegevens bewaart:

NP Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

NP Media verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van NP Media worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NP Media gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nonprofitmedia.nl . NP Media zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

NP Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NP Media maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NP Media verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NP Media op via info@nonprofitmedia.nl . www.npmedia.nl en www.nonprofitmedia.nl zijn websites van NP Media. NP Media is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Bovenweg 57, 9649 CB Muntendam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

70285985

Telefoon:

0598 – 851979

Mobiel: +31620248947

E-mailadres:

info@nonprofitmedia.nl